Tuesday, April 10, 2007

Surah Yaseen Part 8 (Ayah 39 to 43) now available

Bismillahir rahmanir raheem
Asalaamualaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Part 8(Ayah 39 to 43) is now available on the Surah Yasin page

wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu

0 Comments:

Post a Comment

<< Home